۷۵درصد زمین های کشاورزی بستک به آبیاری نوین مجهز شده استعادل خورشیدی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا ، سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی بستک را درمجموع سه هزارو ۵۰۰هکتار عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲هزارو ۵۰۰هکتار ازآنها به آبیاری نوین مجهز شده است.
این مقام مسئول با اشاره به استقبال بهره برداران و همچنین تامین وپرداخت ۸۵درصد از هزینه های اجرای این طرح توسط دولت پیش بینی کرد درآینده ای نزدیک یکهزارهکتار باقی مانده نیز به آبیاری نوین مجهز شود.
خورشیدی از افزایش راندمان آب، کاهش هزینه های تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینه های کارگری، ارتقاء کیفیت محصول، افزایش درآمد کشاورز و کاهش مصرف سموم نباتی بعنوان مهمترین مزایای استفاده ازآبیاری نوین نام برد.
در آمارهای منتشره سازمان جهادکشاورزی هرمزگان سطح زیرکشت گیاهان زراعی بستک یکهزارو ۶۴۲هکتار و باغهای آن نیز یکهزارو ۷۲۱هکتار عنوان شده است.
شهرستان ۸۰هزارنفری بستک که ۸۰درصد جمعیت آن ساکن روستاها هستند در ۱۸۰کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
۶۱۴۹/۶۰۴۸
خبرنگار: رضا گیلانی ** انتشار دهنده : خلیل تنیدهانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید