۲۱۶ میلیارد ریال برای توسعه خراسان شمالی به تصویب رسیدبه گزارش ایرنا در این نشست که به ریاست استاندار خراسان شمالی تشکیل شد، ۳۶ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به جابه جایی تیرهای برق روستاها، ۱۷۵ میلیارد ریال برای حمایت از صندوق توسعه بخش کشاورزی و پنج میلیارد ریال اعتبار برای کمک به توسعه تجارت خارجی استان مصوب شد.
استاندار خراسان شمالی در این نشست گفت: جابه جایی اعتبارات دستگاه ها باید با رعایت محدوده جغرافیایی انجام شود.
محمدرضا صالحی اظهار کرد: اگر قرار است اعتباری جابه جا شود، با رعایت محدوده جغرافیایی باشد و اعتبارات در همان شهرستان جابه جا شود.
وی افزود: اگر قرار است محدوده جغرافیایی رعایت نشود باید برای آن، تصمیم گیری مجدد انجام شود.
استاندار خراسان شمالی درباره درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر اختصاص ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استان به بخش صنعت و معدن و تجارت گفت: این درخواست مورد توافق است و ۵ درصد از اعتبارات استان به این بخش اختصاص پیدا می کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود به پیگیری برنامه های اجرا نشده مربوط به سال گذشته اشاره و اظهار کرد: پیگیری برنامه هایی که از سال گذشته باقی مانده، سبب نشود که امسال دستگاه هایاجرایی ما هیچ برنامه ای نداشته باشند.
وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی امسال برنامه های خودرا با اولویت های تعیین شده پیگیری کنند.
استاندار خراسان شمالی به حضور پروفسور سمیعی در ۱۱ شهریورماه امسال در استان اشاره کرد و افزود: انتظار می رود به گونه ای برنامه ریزی شود که نشست هایی که با حضور پروفسور سمیعی برگزار می شود از غنای خوبی برخوردار باشد.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است.
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید