قاسمی: ظریف اعتقاد به هم افزایی همه نهادها در مسائل خارجی داردبه گزارش روز یکشنبه ایرنا، قاسمی در ادامه افزود: بدون تردید آنچه از متن برنامه دکتر ظریف از سوی اندک شمار رسانه های خاص و تحت عنوان طرح ممنوعیت اظهار نظر در مسائل سیاست خارجی یا تیتر هایی از این قبیل مورد برداشت و تفسیر قرار گرفته است، تفسیر و برداشتی خود خواسته از متن برنامه و کاملا مغایر با آن مفهومی است که به صراحت تمام در متن برنامه و روش و منش ایشان وجود دارد.
وی افزود: متن قید شده در برنامه کاری ایشان به قدری روشن، شفاف و صریح است که برداشت های نادرست به عمل آمده از آن را تا حد بسیار زیادی غیر طبیعی می نماید. بی شک ایشان هرگز معتقد و قائل به تک صدایی آن هم در یک جامعه چند صدایی و مبتنی بر مردمسالاری در سیستم پارلمانی و هیچگونه انحصارگرایی در سیاست خارجی دربخش های مختلف نیستند و کارنامه ایشان در طول سالیان خدمت در کسوت وزارت، معاونت وزارت خانه و یا نمایندگی دائم در سازمان ملل متحد نیز گویای نگاه و روش کاری و مدیریتی ایشان است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: دکتر ظریف به عنوان فردی کاملا حرفه ای و متخصص در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی اعتقاد راسخ به هماهنگی و هم افزایی تمامی نهاد های ذیربط در حوزه مسائل خارجی داشته و دارند و این یکی از اصول پذیرفته شده و اولیه در حراست از کیان، منافع و امنیت ملی هر کشوری است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: وزیر امورخارجه در چارچوب ارتقاء جایگاه کشور و اعتلای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران و در راستای حفظ مصالح کشور از این عقیده و اندیشه پیروی می کنند که برای حفظ دستاوردهای سترگ نظام و مردم و هر آن چه در اثر کوشش های بی دریغ دلسوزان کشور و مقامات عالیه آن بدست آمده و برون داد آن ‘ سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران ‘ را شکل داده است نباید با برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و اقدامات هزینه زا از سوی افراد و گروه های غیر مسئول که از نگاه مراجع عالی کشور می تواند مخل امنیت و منافع ملی تلقی شود، به راحتی طرح و کشور را با خسارات جبران ناپذیر مواجه سازد.
شبس** خبرنگار: محمد تدو** انتشار دهنده:عزیزموسویانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید