شهردار بجنورد: بودجه شهرداری در یک سال گذشته کمترین انحراف را داشته استبه گزارش ایرنا، کیوان دژهوت چهارشنبه شب در جمع اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد در باره بدهی شهرداری بجنورد به سایر دستگاه ها گفت: یکی از دغدغه های من در مدیریت شهرداری بجنورد، بدهی های زیاد بود.
وی افزود: یکی از این بدهی ها، بدهی به مالیات بود به طوری که مبلغ مربوط به مالیات طی سال ۹۲ و ۹۳ به اداره امور مالیاتی پرداخت نشده بود و بدهی ها انباشته شده بود اما زمانی که مدیریت را به دست گرفتم، ۲۸ میلیارد ریال باب بدهی های مالیاتی تامین و پرداخت شد.
وی تصریح کرد: توانستیم ۳۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم از مالیات دریافت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری به شرکت توزیع نیروی برق استان نیز بدهکار بود که ۱۲ میلیارد ریال نیز بابت این بدهی به شرکت مزبور پرداخت شد.
شهردار بجنورد اظهار کرد: بدهی این نهاد به کارگران و کارمندان در تیرماه ۹۵ که مدیریت شهرداری را بر عهده گرفتم، ۳۱ میلیارد ریال بود اما این رقم به ۲۰ میلیارد ریال در حال حاضر کاهش یافته است.
وی درباره بدهی شهرداری به تامین اجتماعی گفت: شهرداری بجنورد ماهانه ۲ تا سه میلیارد ریال به تامین اجتماعی پرداخت می کند.
وی افزود: اکنون میزان بدهی های شهرداری بجنورد به تامین اجتماعی به ۵۳ میلیارد ریال رسیده است.
شهردار بجنورد بیان داشت: میزان درآمدهای شهرداری بجنورد دراین مدت ۹۳۲ میلیارد ریال و میزان هزینه کرد ۹۹۰ میلیارد ریال بوده است که ۶۵ میلیارد ریال در این زمینه کسری داریم.
وی درباره بانک املاک شهرداری بجنورد نیز گفت: زمانی که شهرداری را تحویل دادم، ۳۶۰ قطعه زمین در بانک املاک موجود بود اما زمانی که تیرماه ۹۵ شهرداری را تحویل گرفتم تنها ۲۶ قطعه زمین موجود بود که البته در این یک سال به بانک املاک و زمین افزوده شده است.
شهردار بجنورد در نشست عصر روز چهارشنبه استعفا کرد اما اعضای شورای اسلامی با استعفای وی موافقت نکردند.
۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید