رویدادهایی که روز یکشنبه در سمنان خبری می شودافتتاح همزمان طرح های عمرانی ، افتتاح سالن ورشی، افتتاح جایگاه سوخت گاز طبیعی، و بهره برداری آبیاری تحت فشار از جمله طرح هایی است که محمدرضا خباز استاندار سمنان امروز آن ها را در این ۲ شهرستان افتتاح می کنند.
دستگاه های اجرایی ، سازمان ها ، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن ۳۳۴۴۰۰۹۰ و ۳۳۴۴۰۰۶۰ به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر ۳۳۴۴۱۸۱۱ ارسال کنند.
همچنین همکاران ما در دفتر شاهرود نیز با شماره تلفکس ۳۲۳۴۴۰۴۲ آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی ، سازمان ها ، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی شهرستان های شرقی استان هستند.
گزارش این رویدادهای خبری به همراه گزارش تصویری آن ها و اخبار متنوع دیگر ، امروز بر روی سایت ایرنا استان http://www.irna.ir/semnan و IRNASEMNAN@ کانال خبری‌ خبرگزاری ایرنا سمنان منتشر خواهد شد.
۷۳۳۹/۶۰۲۶
*خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد ** انتشاردهنده: جانعلی فتحیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید