روسای کمیسیون های خدمات شهری و گردشگری شورای اسلامی شهر ارومیه انتخاب شدندبه گزارش ایرنا، در انتخابات داخلی این کمیسیون ها که روز شنبه برگزار شد، اعضای کمیسیون ها محمد خالد حاتمی را به سمت رئیس کمیسیون گردشگری، سرمایه گذاری و مشارکت و حسین پناهی را به سمت رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر انتخاب کردند.
همچنین در این انتخابات حجت الاسلام محمد خلیل پور و حسین بخشایشی به سمت نائب رئیس کمیسیون های خدمات شهری و محیط زیست و گردشگری، سرمایه گذاری و مشارکت انتخاب شدند.
همچنین بر اساس این انتخابات، حسین پناهی و محمدخالد حاتمی به سمت نمایندگان این کمیسیون ها در کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر ارومیه انتخاب شدند.
انتخابات داخلی کمیسیون های تخصصی بر اساس قانون در ابتدای سال های فعالیت شوراهای اسلامی شهر برگزار می شود که این دور، نخستین انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر ارومیه بوده است.
شورای اسلامی شهر ارومیه ۱۱ نفر عضو دارد که در هیات رئیسه و کمیسیون های ۶ گانه عضو هستند.
هفته گذشته نیز رسول اصغرزاده و عادل فتاحی به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر در دور پنجم انتخاب شدند.
۸۱۳۷/۲۰۹۳ ** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشاردهنده: صابر چهرقانیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید