رفع مشکلات ۴۹۶ واحد تولیدی فارس در کارگروه رفع موانع تولیدیدالله رحمانی، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در مجموع این نشست ها، مشکلات ۹۴۹ واحد تولیدی در قالب بیش از یک هزار و ۴۵۵ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: رفع مشکلات سایر واحدهای باقی مانده نیز در دست اقدام است و رفع مشکلات ۱۰ درصد آنها نیازمند پیگیری، صرف وقت و انرژی بیشتری است.
او گفت: با توجه به اینکه تعداد جلسه های کارگروه ها از یک بار در هفته به ۲ بار افزایش یافته، شاهد شتاب گرفتن روند بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این استان هستیم.
رحمانی، در مورد اقدام های انجام شده در حوزه طرح رونق تولید در سال ۹۶ هم گفت: تاکنون ۷۲۲ واحد در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که ۴۳۸ واحد مربوط به واحدهایی است که پروانه بهره برداری خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: از مجموع ۴۳۸ واحد یاد شده، تقاضای ۴۲۳ واحد در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته که تاکنون تقاضای ۲۳۴ واحد به تصویب کمیته و سپس کارگروه رفع موانع تولید استان رسیده و مقرر شده که سیستم بانکی از محل منابع داخلی، ۲۹۳ میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات آنها پرداخت کند.
رحمانی ادامه داد: همچنین مقرر شده که به ۱۹۷ واحد نیز برای فعال شدن و تکمیل ظرفیت تولید سرمایه در گردش پرداخت شود و به ۳۶ واحد نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها حداقل ۶۰ درصد است در صورت تایید گزارش توجیهی آنها توسط سیستم بانکی، برای تکمیل و بهره برداری ۵۲ میلیارد تومان سرمایه ثابت پرداخت شود.
وی بیان کرد: از مجموع کل واحدهایی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، ۲۸۴ واحد از واحدهای تحت پوشش جهاد کشاورزی هستند که از این تعداد ۴۹ واحد به تصویب کمیته کارشناسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رسیده و برای تایید نهایی به سیستم بانکی معرفی شده اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس افزود: در صورت تایید از سوی سیستم بانکی، ۵۲۵ میلیارد ریال سرمایه در گردش به این واحدها اختصاص خواهد یافت.
رحمانی ادامه داد: مجموع اشتغال پیش بینی شده برای واحدهایی که به تصویب کارگروه رسیده، حدود هفت هزار نفر است.
۶۱۲۲ / ۶۱۱۸
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید