حمایت ۶۰ درصدی مردم آمریکا از عملکرد شش ماهه بایدن

به گزارش ایسنا، به نقل از هیل، طبق نظرسنجی جدید Hill-HarrisX، حدود ۶۰ درصد از شرکت کنندگان عملکرد بایدن را تایید و ۴۰ درصد از آنها اعلام نارضایتی کردند.

طبق نظرسنجی اخیر، ۶۸ درصد از عملکرد بایدن در  قبال پاندمی کرونا ابراز رضایت کرده و  ۳۲ درصد عدم رضایت خود را اعلام داشتند. ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مدیریت او در دولت را تأیید می کنند و ۴۰ درصد آنها مخالف بودند. 

۵۷ درصد رأی دهندگان عملکرد وی در اقتصاد را تأیید و ۴۳ درصد رد کردند. ۵۲ درصد هم رسیدگی بایدن در مورد مسئله مهاجرت را تأیید کردند در حالی که ۴۸ درصد موافق نیستند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید