توقف پرواز هواپیمای سم پاش در استان اردبیل / استفاده از سموم در کشاورزی استان به حداقل رسیدبه گزارش ایرنا ؛ عدیل سروی روز چهارشنبه در اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم افزود: با تلاش های صورت گرفته برای جایگزینی مبارزه بیولوژیک ، هم اینک میزان مصرف سموم شیمیایی در هکتار کاهش چشمگیری یافته و نماد عینی آن به کلی تعطیلی پرواز هواپیمای سمپاشی در جلگه مغان می باشد.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکزتولیدی در استان برای ارائه خدمات با مواد بیولوژیک زیر نظر کارشناسان ارشد کشاورزی و زراعت و حفظ نباتات فعال هستند و این طرح در ۲۲ هزار هکتار از اراضی استان با جدیت ودقت تمام اجرا می شود.
او اضافه کرد: اجرای طرح IPMو FFS در استان اردبیل با هدف مدیریت تلفیقی آفات و آموزش در سر مزرعه و درنهایت تولید محصولی سالم و بدون استفاده از سموم کشاورزی از سال ۷۸ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
وی گفت: با اهداف قانونمند کردن تولید محصولات سالم به تازگی این طرح با کد ۱۶ رقمی طراحی شده است که می توان توسط آن از جمیع جهات محصولات تولیدی کشاورزی را رصد کرد.
سروی افزود: در تهیه محصولات ارگانیک ترویج و آموزش یافته های تحقیقاتی نقش اساسی را برعهده دارند و در این راستا ۶۴ مورد سایت الگویی در ۲۰ کانون در دست اجراست.
به گفته وی ، تاکنون ۹۸۰ کلاس آموزشی و تخصصی برای کشاورز ان پیشرو برگزار شده است.
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم با حضور محققان داخلی و خارجی روز چهارشنبه در دانشگاه محقق اردبیلی آغاز به کار کرد.
این کنفرانس روز پنجشنبه به کار خود پایان می دهد.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۶/۶۰۱۸انتهای پیام /*


پاسخی بگذارید