تاملی بر بیستم شهریور ماه روز گرگان شهر پرستاره – *مجید دهنویمشاهیر و فرزانگانی چون عبدالقاهر جرجانی، محمدبن حسن رضی استرآبادی، شیخ ابوطالب استرابادی، مولی نصیرالدین محمد استرآبادی انصاری، ابوالقاسم میر فندرسکی، مولانا سلطان محمد استرآبادی، شرف الدین علی حسینی غروی استرآبادی، محمد بن علی استرآبادی، کامل الدین استرآبادی نجفی، میر فخرالدین محمدبن حسین حسینی سماکی استرآبادی، محمد امین استرآبادی فقیه، محمد جعفر استرآبادی (شریعتمدار)، حاج ملارضا استرابادی، علی بن محمد جعفر استرآبادی (شریعتمدار)، مولی شیخ محمد جعفر استرآبادی، میر محمد باقر داماد استرآبادی، و … در دل خود پرورش داده است.
گرگان شهری است با تکثر اقوام، گویی چون کوچک ایرانیست در کنار دریای زمرد فام خزر و جنگل سرسبز خضراء.
شهر گرگان با پشتکار مردمانش ستاره ای بود برتارک گیتی، امروز نیز بر قله افتخار سوار است.
شهر گرگان در مسیر توسعه، چشم انداز خوبی ترسیم نموده است.
شهری زیبا، رفاه و آرامش، شهری با تکیه بر شاخص های توسعه، شهری با نماد تمدن بشری است که انسان آن را برای امنیت، آسایش و رفاه خود بنا نهاده است.
شهری است که فقط یک سکونتگاه نیست بلکه روح اجتماع را متبلور کرده و از آن هویت می‌گیرد. برای توسعه و هویت شهر گرگان باید حرکت نمود.
روز گرگان فقط نباید مختص به بیستم شهریور باشد بلکه روز گرگان متعلق به همه روزهاست.
گرگان را باید درک کنیم و این درک باید دوسویه باشد.
کالبد گرگان زنده و پویاست باید به این پویایی ارج نهاد و آنرا ستود.
بافت قدیم و تاریخی گرگان را باید استوار نگه داشت و با افتخار در کوچه های آن تاریخ را جستجو کرد زیرا بخشی از شناسنامه فرهنگی و کارنامه مردم این شهر است که در آن زندگی می کرده اند.
بافت قدیم و تاریخی گرگان همواره به عنوان یک فرصت است و از این محل با جذب توریست و گردشگر ضمن اینکه تاریخ گرگان در معرض دید و قضاوت عموم قرار می گیرد به لحاظ اقتصادی هم کسب درآمد می شود متأسفانه شهر گرگان با غنای فرهنگی بالا که در بافت قدیم این غنای فرهنگی به وضوح دیده می شود فقط نامی از آن باقی مانده است.
گسترش سریع فیزیکی و در عین حال بی ضابطه شهر گرگان از پیامدهای مهم فرآیند شهرنشینی این شهر محسوب می شود از سویی یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار و ارتقا کیفیت محیط زیست شهری متعادل کردن کاربری ها از طریق شکل پایدار شهری موسوم به رشد هوشمند شهر می باشد، در واقع رشد هوشمند شهر افزون برفرم فشرده شهر به استفاده بهینه ازفضاهای شهری تاکید دارد.
بنابراین با تمام ظرفیت، توانمندی و ضعف و تنگنای موجود در شهر گرگان باید راهبرد توسعه در قالب یک سند تدوین و بر عملیاتی نمودن آن اصرار ورزید که در یک جمع بندی کوتاه استراتژی های شهری گرگان به صورت تیتر وار به این شرح پیشنهاد می گردد:
استانداردسازی (ملی و بین المللی) حمل و نقل وترافیک درون شهری، توسعه کمی و کیفی و پراکنش متوازن فضاهای سبز شهری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی، داشتن جامعه ای ایمن و استقرار سیستم هوشمند اطلاعات در مدیریت بحران و خدمات ایمنی، توسعه و حفظ فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی و تفریحی، تقویت نگرش و ارتقاء گرایش به ورزش همگانی، توانمندسازی شهروندان با رویکرد پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، تقویت وتوسعه سرمایه های اجتماعی، تقویت و توسعه فرهنگ گردشگری و طبیعت گردی، توسعه و ترویج فرهنگ شهروندی با تکیه برآموزه های دینی و ملی، مدیریت جامع خدمات شهری (مدیریت پسماند ، فضای سبز ، زیباسازی و ساماندهی مشاغل مزاحم و … )، توجه به مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی، ارتقاء ظرفیت مراکز ورزشی موجود برای بهره برداری بیشتر معلولین و اقشارآسیب پذیر، ارتقاء سطح کیفیت نظارت در پروژه های عمرانی شهرداری، توسعه و ارتقاء مکانیزاسیون کلیه فعالیتهای حوزه خدمات شهری و استقرار مدیریت پسماند، استقرار سیستم مدیریت متمرکز برساخت و سازها و سدمعابر، کاهش منابع آلوده کننده محیط زیست شهری، ارتقاء سطح کیفیت نظارت در پروژه های عمرانی شهرداری، توسعه فعالیت های گردشگری و توریسم با استفاده از منابع شهرداری و مشارکت بخش خصوصی، توسعه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد مجتمع های تجاری، خدماتی و بازارچه های محلی، تهیه مشوق ها و بسته های سرمایه گذاری و روان سازی و تسهیل امور با ایجاد ساختار سازمانی مناسب، فراهم کردن بست لازم شهرسازی جهت ایجاد آرامش شهروندان، بهره مندی از تکنولوژی جدید در طرح های عمرانی، افزایش ارتقاء سرانه فضاهای عمومی شهر، ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی در شهر، نوسازی و احیاء بافت قدیم، اهتمام و توجه خاص به طرح های حوزه سیما، منظر و مبلمان شهری، ساخت و بهبود فضاهای اداری و غیراداری موردنیاز شهرداری، پیگیری تحقق تونل مشترک شهری، توسعه و واگذاری ارائه خدمات شهرسازی به بخش خصوصی و تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات شهری، پیش بینی سیاست های تشویقی و تنبیهی در لایحه های عوارضی و تراکم جهت رعایت استانداردهای شهرسازی، برنامه جامع جمع آوری ، هدایت ودفع آبهای سطحی (رواناب ها) و ساماندهی حریم رودخانه های داخل بافت شهرگرگان.

* مجید دهنوی خلجی؛ مدرس دانشگاه های استان گلستانانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید