برای اسکان عشایر در بند خاکی میان دشت ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شدمحمدرضا قلی پوردوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه بند خاکی میاندشت اسفراین ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اظهارکرد: اسکان عشایر دراین سایت، با ایجاد یک بند خاکی جهت ذخیره روان آب و سیلاب منطقه به حجم ۱۱ میلیون مترمکعب در حال اجرا است.
وی افزود: بعد از بهره برداری از بند خاکی ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی که مستعد کشاورزی هستند به عشایر واگذار می شود و ۱۲۰ خانواده عشایری در این سایت اسکان می یابد.
وی افزود: هم اکنون سه منطقه اسکان عشایری در این استان در دست مطالعه و اجرا است که بزرگ ترین پروژه متعلق به بند خاکی میاندشت اسفراین است.
مدیرکل امورعشایر خراسان شمالی به پروژه اسکان عشایر در منطقه جیران سو مانه و سملقان نیز اشاره کرد و گفت: در این سایت مجوز تخصیص آب برای عملیاتی شدن این پروژه در حال پیگیری می باشد اما هنوز کاری انجام نشده است.
وی همچنین در خصوص سایت دوین در شیروان نیز گفت: اکنون در این سایت ۱۲خانوار مستقرهستند.
در خراسان شمالی پنج هزار و ۳۵۰ خانوار عشایری با جمعیت ۳۰ هزارو ۳۰۰ نفر و با ۷۵۰ هزار راس دام زندگی می کنند.
ع/ ۶۰۴۲ انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید