برابری جنسیتی در کشور مطالبه ای که در انتخابات خود را نشان دادبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدجواد حق شناس ‌عصر دوشنبه در نشستی در دفتر حزب اعتدال و توسعه با عنوان ‘برابری جنسیتی در مدیریت شهری مدیریت برابر، زیست آسان تر و جامعه پویا تر’ افزایش نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی از ۹ به ۱۸ نفر را نمونه ای از این مطالبات عمومی عنوان کرد و گفت: تعداد نمایندگان زن شورای اسلامی شهر این دوره نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.
این عضو شورای شهر تهران گفت: پیگیری این مطالبات چون از مسیر درست انجام شد، اثر بخش بود.
وی با اشاره به این که توسعه یافتگی امری چند وجهی است و برابری جنسیتی یکی از مولفه های آن است، افزود: در جامعه ای که تبعیض جنسیتی وجود دارد، نه تنها زنان بلکه تمام جامعه رنج می کشند.
حق شناس در ادامه با تاکید بر اینکه اختصاص پست های مدیریتی بالا تنها نمی تواند تبعیض جنسیتی زنان را از بین ببرد، گفت: در دوره ای شاهد بودیم با نگاهی پوپولیستی یک وزارت خانه در اختیار بانوان بود و بخشی دیگر از زنان از قدرت حذف شدند.
وی با بیان این که در ۱۲ سال گذشته مدیریت شهری تنها ۵ درصد از پست های مدیریتی میانی و عالی در اختیار بانوان بوده، که قابل قبول نیست، افزود: نیاز به اصلاح ساختاری و الزام آور برای حضور بانوان در مدیریت شهری هستیم.
این عضو شورای شهر گفت: حضور زنان در مدیریت شهری می تواند به کاهش خشونت و افزایش مدارا منجر شود.
وی در ادامه اضافه کرد: در جوامعی که دارای خشونت هستند، شاهد هستیم که زنان حضوری در مدیریت آن کشور ندارند و بالعکس در کشورهای پیشرفته زنان حضور جدی تری در نقش های مدیریتی دارند.
حسین راغفر استاد دانشگاه نیز در این نشست گفت: بهتر است به جای واژه برابری جنسیتی از واژه عدالت جنسیتی استفاده کنیم، که سبب می شود فرصت مخالفت با این موضوع از برخی گرفته شود.
وی به موانعی که سبب نبودن عدالت جنسیتی برای زنان شده اشاره کرد و افزود: مسئولیت های دوگانه زنان در خانه و بیرون از خانه، نداشتن فرصت کسب تجربه مدیریتی و موانع قانونی از جمله این موارد است که سبب شده اشتغال زنان در ایران تنها ۱۴ درصد باشد در حالی که میانگین جهانی آن پنجاه درصد است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تحولات اخیر تا حدودی این شرایط را بهتر کرده است که نمونه آن برابری دستمزد زنان در مشاغل رسمی با مردان و انتساب مدیران زن در برخی از استان هاست.
وی اقتصاد را یکی از مولدهای نابرابری جنسیتی نامید و گفت: زنان همواره نشان داده اند که در حوزه آموزش عالی حضور دارند، ولی دیگر مولفه ورود به کار که مهارت هست را کسب نکرده اند.
راغفر دلیل این امر را تبعیض برای ورود به مشاغل دانست و افزود: در کشور افراد پس از ورود به شغل مهارت های لازم را کسب می کنند و چون زنان امکان کسب این مشاغل را ندارند، مهارت های لازم را نیز کسب نکرده اند.
وی گفت: این موضوع سبب شده فقر خانواده هایی که دارای سرپرست زن هستند ۲۵ برابر خانواده هایی باشد که مرد سرپرستی می کند.
به گفته این استاد دانشگاه، اقتصاد فاقد تولید فرصت های شغلی را محدود کرده و رقابت برای کسب مشاغل را به نفوذ و پارتی بازی مبدل می کند که این اتفاق سبب رشد خصومت بین اقشار پایین دست به بالادست می شود.
این پژوهشگر اظهار کرد: رشد فقر کمرشکن منشا رشد تغییر فضای جامعه و رشد ناامنی می شود.
وی برای برون رفت از این مشکل تاسیس نهادهای دیده بان عدالت جنسیتی را خواستار شد و افزود: این نهاد مدنی می تواند وضعیت اشتغال زنان را رصد کند و گزارش آن را اعلام کند.
زهرا صدراعظم نوری عضو شورای اسلامی شهر تهران یکی دیگر از حاضران این نشست، گفت: تجربه حضور زنان در عرصه مدیریت شهری می تواند فرصت مناسب برای کسب تجربه باشد. هم اکنون شهرداری تهران ۶۳ هزار پرسنل دارد که زنان تنها ۷ درصد از آن را در اختیار دارند.
وی در ادامه افزود: سهم زنان از پست های مهم شهرداری تهران تنها ۸ نفر بوده است که ۳ پست آن نیز در حوزه زنان است.
وی در مورد رویکرد جدید شورای شهر تهران گفت: سعی می کنیم سهم زنان از مدیریت شهری افزایش یابد و فرصت حضور زنان در مدیریت شهر تهران فراهم شود که این امر نیازمند شناسایی زنان توانمند است، زیرا نگاه ما تنها جنسیتی نیست و می خواهیم زنانی مسئولیت بگیرند که از پس کار بربیایند.
اجتمام/۱۱۹۳**۳۳۷۷**۳۴۰۴**خبرنگار: سمانه زین العابدین**انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید