بازگشت بیش از ۵ هزار نفر از حجاج بیت الله الحرام به کشور با پروازهای همابه گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی ‘هما’؛ تا پایان روز پانزدهم شهریور ماه سال جاری ، با ۳ پرواز تعداد ۷۹۹ نفر به فرودگاه اردبیل ، با ۶ پرواز تعداد یک و هزار و ۶۲۲ نفر به فرودگاه بندرعباس، با ۵ پرواز تعداد یک و هزار ۷۹ نفر به فرودگاه اصفهان ، با ۵ پرواز، تعداد یک و هزار و ۴۰ نفر به فرودگاه حضرت امام (ره) تهران و با ۳ پرواز، تعداد ۸۰۴ نفر به فرودگاه همدان مراجعت کردند.
عملیات انتقال حجاج استانهای اردبیل و هرمزگان پایان یافته است و پروازهای سایر ایستگاههای عملیاتی نیز طبق برنامه ریزی انجام می شود.
عملیات بازگشت حجاج به کشور از روز چهاردهم شهریور ماه سال جاری آغاز شده است و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ‘هما’ وظیفه انتقال بیش از ۶۷ هزار نفر از حجاج را به ۱۷ ایستگاه پروازی کشور برعهده دارد.
شبک**۱۹۸۳**۳۴۰۴**خبرنگار: ایرج منصوری**انتشار: محسن اسماعیلیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید