انتشار اسامی غیرنهایی نامزدهای کابینه نخست‌وزیر عراق

به گزارش ایسنا، این منبع به سومریه نیوز گفت، حارث محمد و عبدالکریم هاشم یکی از دو نامزد احتمالی برای وزارت خارجه هستند.

وی با اعلام این خبر افزود، عثمان الغانمی،‌ نجیب صالح و عدنان الزرفی نیز برای تصدی پست وزیر کشور در نظرگرفته شده‌اند که یکی از آنها انتخاب خواهد شد.

این منبع اضافه کرد، احسان عبدالجبار برای وزارت نفت، جاسم عبدالزهر و نزار قحطان حسن نیز نامزد تصدی وزارت برق شده‌اند که یکی از آنها نهایتا انتخاب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد، جواد عبدالرضا عبدالباقی و ناصر حسین بندر نیز یکی از دو نامزد تصدی وزارت حمل و نقل هستند.

همچنین این منبع عبدالرزاق قنبر را نامزد وزارت بهداشت اعلام کرد. 

به گفته این منبع، طالب جاسب لفته و محمد کریم جاسم نیز دو نامزد هدایت وزارت کشاورزی در نظر گرفته‌ شده‌اند که نهایتا یکی از آنها انتخاب خواهد شد.

در عین حال از بین فیصل الجربه و جمعه عناد نیز یک نفر پست وزارت دفاع را به دست می‌گیرد.

این منبع تاکید کرد، عدنان درجال، برای وزارت ورزش و امجد محمد امین برای وزارت دادگستری و خالد بتان النجم برای وزارت محیط زیست نامزد شده‌اند.

به گفته این منبع، صالح عبدالله بدران و منهل عزیز محمود یکی از آنها برای وزارت صنایع و نوار نصیف و ماهر حماد جوهان یکی از آنها برای وزارت کار و امور اجتماعی نامزد شده‌اند. وزارت ارتباطات نیز نصیب یک نفر از بین ارکان شهاب احمد و علی محمد خلف خواهد شد.

این منبع در پایان تاکید کرد، جاسم محمد دویج و مهدی رشید مهدی برای وزارت منابع آب و هشام صالح داوود برای وزارت فرهنگ و نازنین محمد وسو برای وزارت بازسازی نامزد هستند،‌ نهایتا اینکه هیچ فردی برای وزارت دارایی نامزد نشده است. 

این در حالی است که یک منبع دیگر به فرات نیوز گفت، لیست اسامی نامزد شده در کابینه دولت جدید که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند غیرنهایی است و اکثر اسامی مطرح شده در رسانه‌ها تغییر کرده‌اند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید