افزایش بار در ایستگاه برق پاداد شهراهواز باعث خاموشی این منطقه شدحسن کریمی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شامگاه دوشنبه پست برق منطقه پادادشهر اهواز در ساعت۲۰ با افزایش بار مصرفی از مدار خارج و قطع شد که بعد از بررسی طول خط در ساعت ۲۰:۲۲ وصل شد که به دلیل افزایش بار مصرفی مجدد از مدار خارج شد.
وی ادامه داد : بریکر سه هزارو ۳۲ منطقه پاداد شهر اهواز در ساعت ۲۱:۰۳ وارد مدار شده است و مشکلی در این منطقه وجود ندارد .
کریمی افزود : این خاموشی هیچ گونه رابطه ای با رطوبت هوا ندارد و به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف و افزایش بار برق که قطع شد.
وی از شهروندان خواست در ساعات پیک مصرف از لوازم برقی پر مصرف تا حد امکان استفاده نکنند .
۷۱۶۵/۶۰۶۴
خبرنگار:حمیدرضا ترابی فرد **انتشار دهنده: محسن بهاروندانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید