آخرین گروه از حجاج اردبیلی بامداد چهارشنبه وارد فرودگاه اردبیل می شوندبه گزارش خبرنگار ایرنا، ۷۹۴ نفر حاجی اردبیلی از استان عازم سفر حج شده بودند و امروز قرار بود در قالب سه پرواز وارد فرودگاه اردبیل شوند.
نخستین پرواز حجاج اردبیلی که قرار بود ساعت ۳:۲۰بامداد وارد فرودگاه اردبیل شود ساعت ۹ صبح در این فرودگاه به زمین نشست.
پرواز دوم نیز با بیش از چهارساعت تاخیر در ساعت ۱۴:۳۰ وارد فرودگاه اردبیل شد و پرواز سوم نیز که قرار بود ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه در این فرودگاه به زمین نشیند با تاخیر ساعت ۳:۴۵ د قیقه بامداد روز چهارشنبه به این فرودگاه خواهد رسید.
سید فخرالدین هاشمی مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل به خبرنگار ایرنا گفت که علت تاخیر پرواز حجاج اردبیلی ترافیک هوایی در فرودگاه جده بوده است.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
۶۰۱۶/۶۰۱۸انتهای پیام /*


پاسخی بگذارید